Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Adana'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Adana'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Adana’da.

 Bakan Işıkhan ilk olarak Adana Valiliği’ni ziyaret etti. Ardından Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve Fuar Açılışı’na katılan Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, “Depremde büyük yaralar alan diğer 10 ilimizle birlikte Adana’mızın da yaralarının yavaş yavaş sarıldığını görüyoruz. Yıkılan evlerimizi, işyerlerimizi, binalarımızı yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Şehirlerimizin çalışma hayatını, sosyal hayatını, ticaretini, ekonomisini yeniden güçlendirmeye, hareketlendirmeye başladık. İnşallah, devlet millet el ele verip bu bereketli topraklara, bu kadim coğrafyaya daha güzel günleri hep birlikte getireceğiz. Maddi kayıplarımızı bir bir telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın istihdamı, Bakanlık olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Aynı zamanda kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri noktasında 21 yıldır büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok önemsediği konuların başında geliyor. Geleceğin güçlü Türkiye’sine giden yol, kadın erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Gerek milli mücadelede gerekse kalkınma mücadelemizde nasıl kadınlarımızın desteğiyle, fedakarlıklarıyla bugünlere geldiysek, Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda da yine en büyük destekçilerimizin kadınlar olacağına inanıyoruz. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kadınlarımızın vizyonuna ve fikirlerine ihtiyacımız var. Bu sebeple kadınlarımızın toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz. Kadınların yenilikçi bakış açısına, çözüm odaklı fikirlerine güveniyoruz. Bu alanda somut, kalıcı çözüm mekanizmaları üretiyor, fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarına yönelik etkin politikalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın insanın olduğu her alanda fırsatlara erişimde eşit şartlara sahip olmasının gerekliliğine inanıyoruz.”


“İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin Ülke Genelinde Bir Seferberliğe Dönüşmesini Arzu Ediyoruz”

“Bu anlayışla kadınlarımızı; her alanda güçlendirmeye, toplumda ve ekonomide daha etkin roller oynamasını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz şubat ayı içerisinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına mührünü vuracak Türkiye’nin kadınları adına önemli bir projeyi daha hayat geçirdik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin açılışını gerçekleştirdik. Bu vesileyle ülke genelinde bir seferberliğe dönüşmesini arzu ettiğimiz yeni projemizi tüm kadınlarımıza duyurmak üzere illerimizi, ilçelerimizi adım adım gezip projemizi anlatmaya başladık. Proje kapsamında, 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduk. İş Pozitif; İstihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörler çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemidir. Bu sistemde ayrıca üretimde kadın istihdamının destelenmesi amacıyla geliştirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) de ana faaliyet olarak yer alıyor”

“Çalışma Hayatına Girişteki Her Adımda ve Her Anlarında Kadınlarımızın Yanındayız”

 “Mesleki danışmanlıktan, sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatına girişteki her adımda ve her anlarında kadınlarımızın yanındayız. Çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerimizden birisi. Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehdit etmekte. Bu projeyle inşallah, bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Projeden; Kamu Kurum ve Kuruluşları, 81 İl’de yaşayan ‘Kadınlar’, İŞKUR’da kayıtlı olan ‘Kadın İşsizler’, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve Kadın Kooperatifleri yararlanabilecek. Tüm süreç ‘İŞ-POZİTİF İzleme ve Değerlendirme Birimi’ tarafından koordine edilecek. Önümüzdeki süreçte kadın istihdamını artıracak çalışmalarımız hususunda ise üzerinde duracağımız konu başlıklarına bakacak olursak, Eğitim ve Beceri Geliştirme, Kadınları Teşvik Eden Vergi ve Finansal İndirimler,  Girişimcilik ve KOBİ Destekleri, Kadın İşletmelerine Destek, Kadınlar İçin Özel İstihdam Programları, özellikle iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirecek Kadın Dostu İş Politikaları, başta paydaşlarımız olmak üzere toplumun her kesimini sürece dahil edebileceğimiz Toplumsal Katılım ve Ortaklık Kurma başlıklarımızla inşallah bu süreci hak ettiği noktaya getireceğiz” 


“Ekonomik ve Toplumsal Değer Üreten Kadın Girişimci Sayısını Artırmamız, Var Olan Kadın Girişimcilerimizi Daha da Güçlendirmemiz Gerekiyor”

“Günümüzde girişimcilik, küreselleşmenin getirdiği yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak kabul görüyor. Kadınların bir çalışan olarak bir işletme de ya da kurumda yer alması kadar, kendi adına iş yapan ve yahut işveren olarak ekonomide aktif bir şekilde yer almaları da son derece önemlidir. Kadınların bilgi, üretkenlik ve sezgileriyle yenilikçi fikirler geliştirebileceğine ve günümüzde ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek başarılı birer girişimci olabileceklerine inanıyoruz. Her şeyden evvel, girişimcilik kadınların toplumdaki konumlarını güçlendiriyor. Kadın girişimciliğinin etkin olduğu toplumların gelişmişlik düzeyi yükseliyor. Kadın girişimciliği aynı zamanda gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesine de yardımcı oluyor. Tüm bu nedenlerle, hem ekonomik hem de toplumsal değer üreten kadın girişimci sayısını artırmamız ve var olan kadın girişimcilerimizi ise daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak unutmamalıyız ki, Girişimciliğin temel harcını oluşturan cesaret ve inovatif fikirlerin, ancak girişimcilik ekosisteminin tüm unsurlarının sağlıklı bir şekilde işlediği alanlarda katma değere dönüşebildiğini söyleyen Işıkhan, “Bu unsurların sağlanması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla kadınların çalışma hayatının her kademesinde daha fazla yer alması ve nitelikli işgücü oluşturabilmek için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş Pozitif bilgi sistemi bu işbirliği anlayışımıza net bir şekilde ortaya koyan bir projedir” 

'Ben Adana’nın kadınlarına güveniyorum, inanıyorum.'

“Bölge illerimizin istihdama katılım oranlarına baktığımızda bu oranın yüzde 28'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 Bölgesinde; İstihdam oranı yüzde 40,4, İşsizlik oranı yüzde 13,3, İşgücüne katılım oranı yüzde 46,6’dır, İstihdamın sektörlere göre dağılımı ise tarım yüzde 16,9, sanayi yüzde 24,8 ve hizmet yüzde 58,2’dir. İnşallah yeni projemizin de katkısıyla özellikle deprem bölge illerimizdeki bu rakamları daha da artıracağız. Bu noktada devreye sizlerin azmi, gayreti, kararlılığı giriyor. Ben Adana’nın kadınlarına güveniyorum, inanıyorum. Geçmişten bugüne ülkemiz her neyin mücadelesini verdiyse her daim kadınlarıyla birlikte vermiş, onların hem fiziki hem de manevi desteğiyle başarıya ulaşmıştır. Gerektiğinde cephede vatan mücadelesi verirken, gerektiğinde ise çalışma hayatında, işletmelerimizde, atölyelerimizde kalkınma mücadelesi verirken kadınlarımızın emekleri etken unsur olmuştur. Bugün de yine aynı güçle çalışarak, üreterek, hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşallah Türkiye Yüzyılı yapacağız. Bu yüzden, Yüzyılın Kadın İstihdamı’nı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye; Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılının Kadınları ismini verdik.”

 “Toplu Sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. En son geçtiğimiz yıl 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile memurlarımız için toplu sözleşmesi ikramiyesi aylık 707 gösterge rakamının memur aylık kat sayıyla çarpımı tutarında belirlenmişti. Buna göre hizmet kolunda toplam kamu görevli sayısının en az yüzde 2’sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanmaktaydı. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştür ve maalesef ki bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibariyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İlgili düzenlemenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran ve ödemenin iptaline neden olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu iptal kararı ile ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlilerimizin aylıklarında maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir” ifadelerini kullandı.


 

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

DİĞER HABERLER